Levering en Betalingsvoorwaarden

1. Betaling
Via de website van KiesKunstgras dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U kunt ervoor kiezen een aanbetaling te doen d.m.v. internetbanieren en het restant bedrag bij levering in contanten of vooraf het gehele bedrag over te maken.

2. Bezorging
2.1 Leveringstijden
KiesKunstgras levert het gehele jaar door. KiesKunstgras behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

2.2 Aflevering
Mochten het kunstgras niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten het kunstgras bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt het kunstgras weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

2.3 Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever kunstgras met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van KiesKunstgras.

2.4 Bezorgkosten
KiesKunstgras berekend op elke online bestelling tot € 400,00 € 50,00 euro bezorgkosten door heel Nederland per rit. Voor dit bedrag komen wij het kunstgras bezorgen.

3. Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. KiesKunstgras verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de installateurs, die eventueel het kunstgras komen installeren. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door KiesKunstgras intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de installateur. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

4. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

5. Incassokosten
5.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

over de eerste € 3.000,- = 15%
over het meerdere tot € 6.000,- = 10%
over het meerdere tot € 15.000,- = 8%
over het meerdere tot € 60.000,- = 5%
over het meerdere = 3%

 5.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.